Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W. Rijkers

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W. Rijkers "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. Lid/Schorsingsvoorzitter
Instantie
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Onafhankelijk toetsingsorgaan van overheidsbeleid m.b.t. beleid en tenuitvoerlegging van strafrechterlijke sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Arnhem
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-10-1989
Datum eind
31-10-2007
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-10-1988
Datum eind
30-09-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-1984
Datum eind
30-09-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)