Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.A. Coster van Voorhout

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.A. Coster van Voorhout "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Consortium RAAK-PRO Hogeschool
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
08-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
College Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2009
Soort bedrijf/instantie
College Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Cursusleider, docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht Project Gerede Twijfel
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-12-2003
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-06-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
04-07-2002
Datum eind
30-09-2009
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Arnhem
Datum ingang
01-12-1998
Datum eind
03-07-2002
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Arnhem
Datum ingang
02-12-1991
Datum eind
30-11-1998
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
21-11-1990
Datum eind
01-12-1991
Functie
Auditeur-militair-plaatsvervanger
Instantie
Arrondissementskrijgsraad Arnhem
Datum ingang
09-08-1985
Datum eind
20-11-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)