Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. van de Merwe

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. van de Merwe "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie Loonsomheffing
Instantie
Vereniging voor Belastingwetenschap
Datum ingang
14-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor Belastingwetenschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur
Instantie
Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker
Instantie
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
SDU Fiscale en Financiële uitgevers
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
28-10-2004
Datum eind
31-12-2006
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
11-10-2002
Datum eind
27-10-2004
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
28-10-2002
Datum eind
27-10-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)