Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Lamens

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Lamens "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Museum voor Wereldculturen
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Museum
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Redactieraad/Auteur
Instantie
KLUWER + SDU
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-1973
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Afrikamuseum
Plaats
Berg en Dal en Arnhem
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Museum
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-05-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-12-2003
Datum eind
01-12-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
19-05-1995
Datum eind
01-03-2008
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
24-09-1997
Datum eind
31-08-2002
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
04-02-1997
Datum eind
31-12-2000
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
19-05-1995
Datum eind
23-09-1997
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
22-10-1994
Datum eind
18-05-1995
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
12-02-1990
Datum eind
18-05-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
13-05-1987
Datum eind
11-02-1990
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
22-08-1984
Datum eind
12-05-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)