Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.J. de Ruijter

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.J. de Ruijter "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Klachtencommissie Vincent van Gogh scholengemeenschap
Plaats
Assen
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Dr. Nassaucollege
Plaats
Assen
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Biblionet (voorheen Provinciale Bibliotheek Stichting)
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Arbiter
Instantie
NAI
Datum ingang
01-02-2002
Soort bedrijf/instantie
Arbitrage Instituut
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Tuchtcommissie Drentsche Golf en Countryclub
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
24-03-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
05-07-1988
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
12-08-1982
Datum eind
04-07-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)