Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H. Abbink

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H. Abbink "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Ouderling
Instantie
Baptisten Gemeente
Plaats
Ede
Datum ingang
02-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Kerkelijke Gemeente
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Arbitragecommissie
Instantie
Unie van baptisten Gemeenten in nederland
Plaats
Barneveld
Datum ingang
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie Rechtseenheid
Plaats
Utrecht
Datum ingang
11-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Commissie Rechtseenheid
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Commissie Strafprocesrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
23-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Commissie Strafprocesrecht
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Evangelische Hogeschool
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
18-06-2003
Soort bedrijf/instantie
Stichting Evangelische Hogeschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie SIAG
Instantie
Ongewenst Gedrag van het Leger des Heils
Datum ingang
01-09-1999
Soort bedrijf/instantie
Leger des Heils
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Tot Heil des Volks
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2013
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Raad van Toezicht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Gevangenenzorg Nederland
Plaats
Zoetermeer
Datum ingang
22-03-2007
Datum eind
06-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Gevangenenzorg Nederland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
16-10-1991
Datum eind
31-05-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
16-10-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
16-10-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
25-05-1992
Datum eind
19-04-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
22-03-1990
Datum eind
24-05-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
08-08-1988
Datum eind
21-03-1990
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
03-09-1984
Datum eind
07-08-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)