Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.P.M. van den Dungen

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.P.M. van den Dungen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lijstarbiter
Instantie
Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid/jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Instantie
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2005
Soort bedrijf/instantie
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting aankoop natuurgebieden Nederlandse antillen
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting aankoopnatuurgebieden Nederlandse antillen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
07-10-2002
Datum eind
31-08-2005
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-11-1999
Datum eind
31-08-2005
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
16-12-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
26-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zutphen
Datum ingang
26-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
31-10-1999
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1995
Datum eind
31-08-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-08-1989
Datum eind
01-04-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
18-12-1989
Datum eind
01-04-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)