Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.J. Knijp

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.J. Knijp "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent en cursusmedewerker
Instantie
Hafkamp juridische opleidingen
Plaats
Venlo
Datum ingang
01-07-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent vermogensrecht t.b.v. cursussen
Instantie
VSO en PAO
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
09-01-2002
Datum eind
31-12-2009
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
27-05-1993
Datum eind
08-01-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
31-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
31-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
02-02-1989
Datum eind
26-05-1993
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-09-1987
Datum eind
01-02-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-09-1987
Datum eind
01-02-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)