Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.T. Oldenhuis

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.T. Oldenhuis "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar religie en recht
Instantie
Rijksnuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Functie
Universitair hoofdocent
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur
Instantie
Diverse Instanties
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur
Instantie
Open Universiteit
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur en docent
Instantie
Quod Iure
Plaats
Zeist
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Kluwer Opleidingen
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
22-01-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
14-11-1986
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)