Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.J.P. Lock

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.J.P. Lock "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Onderzoeker
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid TCR
Instantie
BJU
Plaats
01-09-2014
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Juridische uitgever
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Waardenburg
Datum ingang
09-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker Stelpicht & Bewijslast
Instantie
Wolters Kluwer
Plaats
Arnhem/Deventer
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Juridisch uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbiter
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
06-11-2013
Soort bedrijf/instantie
arbitrage instituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen/Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker TvPP
Instantie
Paris Uitgeverij
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Juridisch uitgever
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Eleos
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Instelling voor geestelijke gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker SDU commentaar BPR
Instantie
SDU
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Juridisch uitgever
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter geschillencommissie Energie en Water
Instantie
Stichting Geschillencommissies
Plaats
Den Haag / Utrecht
Datum ingang
01-12-2012
Datum eind
30-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Geschillenbelasting
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker TCR
Instantie
BJU
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Juridisch uitgever
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-07-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-03-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-03-2005
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-03-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)