Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.J. De Vries

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.J. De Vries "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Hoofddocent
Instantie
NOVA / CPO Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Kerkenraad
Instantie
Wijkgemeente Diaconessenkerk
Plaats
Arnhem
Datum ingang
08-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Radboud Universiteit/ST/ Grotius Academie
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
19-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Senior onderzoeker aan het Onderzoekscentrum voor Onderneming en Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-08-2012
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Freelance mediator
Instantie
F.J. de Vries, mediator
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
freelancer
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur en redacteur van enkele publicaties van Kluwer BV
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
25-11-1999
Soort bedrijf/instantie
Juridische uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-11-2000
Datum eind
31-01-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
25-11-1999
Datum eind
31-10-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)