Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.A.K.G. Ruys

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.A.K.G. Ruys "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
LEXLUMEN juridische en fiscale opleidingen
Plaats
Nederland
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Cursusorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Datum ingang
01-02-2010
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Kluwer opleidingen
Datum ingang
25-04-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Geschillencommissie
Instantie
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwezen
Datum ingang
24-04-2004
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwezen
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
14-11-1990
Soort bedrijf/instantie
Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
04-03-2002
Datum eind
31-08-2004
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-1996
Datum eind
03-03-2002
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
03-03-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
31-07-1996
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
21-06-1989
Datum eind
06-09-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)