Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D. Stoutjesdijk

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D. Stoutjesdijk "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid medezeggenschapsraad
Instantie
Basisschool
Plaats
's - Gravenhage
Datum ingang
06-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid ledenraad NVvR
Instantie
NVvR
Plaats
's - Gravenhage
Datum ingang
28-01-2013
Soort bedrijf/instantie
NVvR
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur losbladige uitgave Onrechtmatige Daad (groene serie)
Instantie
Kluwer
Plaats
's - Gravenhage
Datum ingang
14-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
01-05-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
31-05-2007
Datum eind
30-04-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)