Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.P.J.A.M. van der Pol

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.P.J.A.M. van der Pol "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van Discipline in het ressort Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-04-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-05-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-07-2008
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
07-04-1989
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
29-04-1981
Datum eind
06-04-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-12-1979
Datum eind
28-04-1981
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
11-08-1979
Datum eind
13-12-1979

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)