Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.J.H. Hofstee

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.J.H. Hofstee "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Natuurgids
Instantie
IVN afd. Zuidlaren
Plaats
Zuidlaren
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor natuur- en milieueducatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rotaryclub
Plaats
Zuid Laren
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Serviceclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Rotaryclub Zuid Laren-Anloo
Plaats
Zuid Laren
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Serviceclub
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-01-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
02-04-1993
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
01-04-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)