Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.J. Lenselink

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.J. Lenselink "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid geschillencommissie Stichting Exploitatie Naburige Rechten
Instantie
SENA
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
SENA
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur losbladig Commentaar Intellectuele Eigendom
Instantie
Elsevier Juridisch
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-03-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
16-06-2006
Datum eind
31-03-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
31-07-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)