Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.F.A. van Huijgevoort

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.F.A. van Huijgevoort "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Medewerker Vakstudienieuws-Aantekeningen schrijven
Instantie
Kluwer Uitgeverij
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid Trema
Instantie
SDU Uitgeverij
Datum ingang
17-12-2012
Soort bedrijf/instantie
SDU Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bewerker Fiscale Encyclopedie Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht
Instantie
SDU Uitgeverij
Datum ingang
27-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-11-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-11-2011
Datum eind
30-11-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
31-10-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-10-1999
Datum eind
31-10-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)