Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.F. Keulen

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.F. Keulen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars vFAS
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Geschillencommissie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Fundatie Sint Margaretenhof
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Tullingh's Stichting
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van commissarissen
Instantie
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
03-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Stadsherstel Droste Fonds
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
03-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
20-11-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)