Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.W.M. Elders

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.W.M. Elders "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Juridisch Genootschap Zutphen
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
15-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid College van Toetsing en advies
Instantie
Instituut Landelijke Deskundigen Makelaar
Plaats
Apeldoorn/Utrecht
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
09-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Advies Orgaan Politie (Academie) Toetsing/Advies m.b.t. deskundigen
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Juridisch Genootschap Zutphen
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
22-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2014
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
03-11-2000
Datum eind
30-04-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
13-02-1993
Datum eind
30-04-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Apeldoorn
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groenlo
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
15-09-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
30-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zutphen
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-05-1989
Datum eind
12-02-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)