Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.W. Steeg

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.W. Steeg "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Velp en andere zittingsplaatsen
Datum ingang
19-05-2009
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
22-09-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-10-1999
Datum eind
08-06-2004
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Arnhem
Datum ingang
25-06-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
03-01-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
15-01-1991
Datum eind
21-09-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
02-03-1983
Datum eind
14-01-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
05-02-1982
Datum eind
01-03-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
15-03-1982
Datum eind
01-03-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-11-1975
Datum eind
04-02-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)