Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.R. van de Veen

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.R. van de Veen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Medisch Adviseur
Instantie
Westerweel Intermediair B.V.
Plaats
Goes
Datum ingang
01-11-2013
Datum eind
31-10-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Arts-assistent psychiatrie
Instantie
GGZ Friesland
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2013
Datum eind
30-09-2013
Soort bedrijf/instantie
GGZ
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Arts-assistent psychiatrie
Instantie
GGZ Breburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-03-2013
Datum eind
31-03-2013
Soort bedrijf/instantie
GGZ
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Arts Psychiatrie
Instantie
UMC St. Radboud
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-03-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
31-12-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
15-08-2003
Datum eind
31-05-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)