Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A. Dijkstra

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A. Dijkstra "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-11-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
22-01-2014
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-10-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
28-08-1984
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
28-11-1994
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
20-12-1985
Datum eind
27-11-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)