Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. drs. R. Poll

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. drs. R. Poll "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Bijzondere Kamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-05-1999
Soort bedrijf/instantie
Beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Bijzondere Kamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
14-02-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)