Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. drs. E.M.M. Mol

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. drs. E.M.M. Mol "

Beroepsgegevens

Functie
Raad
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur/Rapporteur nav calamiteiten in patientenzorg
Instantie
Zelfstandig ondernemer
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Zelfstang ondernemer
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter en Penningmeester
Instantie
Stichting Maastrichtse Criminalisten
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Psychiater
Instantie
NIFP
Plaats
Limburg
Datum ingang
01-04-1987
Soort bedrijf/instantie
Forensisch Psychiatrie
Bezoldigd
Ja
Functie
Getuige deskundige in strafzaken
Instantie
Zelfstandig ondernemer
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-1985
Soort bedrijf/instantie
Zelfstandig ondernemer
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)