Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. dr. W.F.J.M. van Kordelaar

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. dr. W.F.J.M. van Kordelaar "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Bijzondere Kamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Adviescollege
Instantie
Verloftoetsing TBS
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Gerechtelijk Deskundige
Instantie
Zelfstandig ondernemer
Datum ingang
01-01-1988
Soort bedrijf/instantie
Zelfstandig
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid directieraad, portefeuillehouder
Instantie
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Bijzondere Kamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
09-03-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)