Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. H.K.C. Roelofsen

Rechtshof Arnhem-LeeuwardenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. H.K.C. Roelofsen "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Pachtkamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Kerkrentmeester
Instantie
Protestantse Gemeente Schaarsbergen
Plaats
Schaarsbergen
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Plaatselijke kerk
Bezoldigd
Nee
Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
LTO Gasunie-Gelderland
Plaats
LTO Nederland
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-01-2018
Soort bedrijf/instantie
Landbouworganisatie
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Kringbestuur Gelderland-Overijssel Zuid
Instantie
COSUN
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2017
Soort bedrijf/instantie
Suikerindustrie
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter kerkenraad
Instantie
Protestantse Gemeente Schaarsbergen
Plaats
Schaarsbergen
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Kerk, plaatselijk
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter afd. Arnhem/Renkum van LTO Noord
Instantie
LTO- Noord Arnhem
Plaats
LTO Nederland
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Landbouworganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend raad in Pachtkamer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
08-10-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)