Toeval of Niet Rechtspraak

mw. prof.mr. C.P.M. Cleiren

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. prof.mr. C.P.M. Cleiren "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Instantie
Universiteit
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2000

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Adviesraad internationale Vraagstukken (binnen hoofdfunctie)
Instantie
Ministerie van buitenlandse zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid Adviescommissie afgesloten strafzaken (binnen hoofdfunctie)
Instantie
Procureur-Generaal Hoge Raad
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Diverse commissies en/of advisering
Instantie
Rechterlijke Macht
Datum ingang
05-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactie T&C Strafrecht en Strafvordering
Instantie
Wolters Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-09-1993
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
28-07-2000
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)