Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. J. Kok

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. J. Kok "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
coördinerend raadadviseur
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Functie
Wetgevingsjurist (gedetacheerd)
Instantie
Raad van State, afdeling advisering
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Regiocoördinator Amsterdam e.o.
Instantie
Multiple Sclerose (MS) Vereniging Nederland (MSVN)
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur
Instantie
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Raadadviseur
Instantie
Ministerie van Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
30-09-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
08-08-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)