Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. D.L.M.T. Dankers-Hagenaars

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. D.L.M.T. Dankers-Hagenaars "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair Hoofddocent Privaatrecht
Instantie
Universiteit van Amsterdam, faculteit Rechtsgeleerdheid
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-1991

Nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester Rotaryclub Leiden A.M.
Instantie
Rotary
Plaats
Leiden/Oegstgeest
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
goede doelen
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging 'Groupe néerlandais de l'Association Henri Capitant'
Datum ingang
28-03-2013
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Annotator
Instantie
Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker
Instantie
Groene Serie Verbintenissenrecht Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur vakpublicaties Kluwer
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-09-2001
Soort bedrijf/instantie
Kluwer, uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Onderwijs en onderzoek
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-1991
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
24-07-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)