Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T.A.C. van Hartingsveldt

Rechtshof Amsterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T.A.C. van Hartingsveldt "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-07-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2014
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-12-1995
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-03-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
26-02-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
13-03-1991
Datum eind
25-02-1999
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
07-04-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
22-03-1985
Datum eind
12-03-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
05-04-1984
Datum eind
21-03-1985
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
05-04-1984
Datum eind
21-03-1985
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-1978
Datum eind
04-04-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)