Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.M.H.P. Houben

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.M.H.P. Houben "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
13-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank midden-nederland en Rotterdam; lid Hof van Discipline
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
Utrecht, Rotterdam, Den Bosch
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
gerecht en tuchtrechtspraak college
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
12-10-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-08-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
15-03-2001
Datum eind
31-10-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
18-07-1996
Datum eind
14-03-2001
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
15-03-1990
Datum eind
17-07-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-08-1994
Datum eind
17-07-1996
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
01-02-1986
Datum eind
14-03-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-10-1979
Datum eind
31-01-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)