Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J. Schaepman-De Bruijne

Rechtshof Amsterdam



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J. Schaepman-De Bruijne "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Juridisch adviseur Elisabeth Otter-Kwoll Stichting
Instantie
Zonneduin BV
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur
Instantie
De Clercq Advocaten en Notarissen
Plaats
Leiden en Den Haag
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
De Clercq Advocaten en Notarissen
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Vereniging Wassenaarse Golf Groendael
Plaats
Wassenaar
Datum ingang
14-10-2010
Soort bedrijf/instantie
golfvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lidmaatschap
Instantie
Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2009
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
16-07-2005
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)