Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J. Dubelaar

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J. Dubelaar "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
28-04-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair docent
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-02-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid stichting (voorzitter)
Instantie
Zencentrum Surien-Ji
Plaats
Bemmel
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Soto Zencentrum Suiren-Ji
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactiesecretaris Tekst & Commentaar
Instantie
Kluwer
Plaats
Leiden
Datum ingang
20-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur 'Sdu Commentaar EVRM'
Instantie
Sdu Uitgevers
Plaats
Leiden
Datum ingang
31-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Tekst & Commentaar Strafvordering
Instantie
Kluwer
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)