Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.F.G.H. Beckers

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.F.G.H. Beckers "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger voorleesproject
Instantie
stichting Welzijn Castricum
Plaats
Castricum
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
maatschappelijke organisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
klachtencommissie MCA/Gemini, locatie Gemini ziekenhuis Den Helder
Plaats
Den Helder
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
14-09-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
13-09-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
31-10-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)