Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.E. Burger

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.E. Burger "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Adviseur Expertisecentrum
Instantie
Scheidingsexpert Nederland BV
Plaats
Heerhugowaard

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Peer Review Commissie NMI
Instantie
NMI te Rotterdam
Plaats
Rotterdam/Amsterdam
Datum ingang
28-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Mediation Instituut
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Therra Mediation te Almere
Plaats
Almere/Putten
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid opleidings- en examencommissie
Instantie
Stichting RFEA
Plaats
Alkmaar/Heerhugowaard
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Adviseur Expertisecentrum
Instantie
Scheidingsexpert Nederland BV
Plaats
Heerhugowaard
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
fiscaal/juridisch adviesbureau bij scheidingen
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Dukers & Baelemans te Tilburg
Plaats
Tilburg/Amersfoort
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Van de Ploeg Opleidingen B.V.
Plaats
Heerhugowaard
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Freelance docent
Instantie
OSR (opleidingsinstituut)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
OSR te Utrecht
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Mediator
Instantie
Scheidingsexpert Nederland BV
Plaats
Heerhugowaard
Datum ingang
01-11-2001
Soort bedrijf/instantie
in loondienst (thans bij scheidingsexpert)
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)