Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A. Goslings

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A. Goslings "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
bestuurslid
Instantie
Slagwerkgroep
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-02-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
BovenIJ Ziekenhuis
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
Datum ingang
11-02-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Klachtencommissie sexuele intimidatie
Plaats
Hogeschool Amsterdam
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plv. kroonlid Hof van Discipline
Instantie
Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
09-04-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
arbiter
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
23-06-1998
Datum eind
31-12-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
19-02-1996
Datum eind
22-06-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)