Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Wigleven

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Wigleven "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
lid-jurist
Instantie
Rechtspraak com.Ned.Ver.van Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid-jurist
Instantie
Centraal Medisch tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plaatsvervangend Kroonlid Hof van Discipline
Instantie
Orde van Advocaten
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-1997
Datum eind
31-12-2002
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
21-03-1995
Datum eind
28-02-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)