Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Iedema

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Iedema "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van een commissie van beroep voor het bijzonder onderwijs
Instantie
Commissie van Beroep voor het Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs
Plaats
Den Haag en Utrecht
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
beroepscommissie (rechtspositie onderwijsmedewerkers)
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Landelijke klachtencommissie P.C. Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie
Plaats
Utrecht, Rotterdam
Datum ingang
01-09-1998
Soort bedrijf/instantie
landelijke klachtencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat-Generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
01-06-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-06-2014
Datum eind
31-05-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-05-2010
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
01-07-2008
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
30-06-2008
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Alkmaar
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
31-08-2006
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Alkmaar
Datum ingang
01-02-2002
Datum eind
31-01-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
31-01-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-12-2000
Datum eind
31-08-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)