Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.I.M. van Bergen

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.I.M. van Bergen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-05-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Kerckebosch opleidingen
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Amsterdamse Criminalisten Club
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Een vereniging ter bevordering van het debat tussen professionals uit verschillende takken van de strafrechtpraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2011
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Sdu
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-11-2014
Datum eind
30-04-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-10-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
30-06-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)