Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G.B.C.M. van der Reep

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G.B.C.M. van der Reep "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Centrale Klachtencommissie
Instantie
Stichting De Opbouw c.a.
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-04-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
14-11-1996
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
05-09-1997
Datum eind
22-06-2003
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
22-06-1994
Datum eind
31-03-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
24-07-1986
Datum eind
31-07-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-05-1985
Datum eind
09-09-1986
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
12-10-1985
Datum eind
09-09-1986
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
15-06-1983
Datum eind
15-06-1985
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
15-02-1979
Datum eind
14-06-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)