Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.M. Polak

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.M. Polak "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Commissie van Beroep
Instantie
Stichting Code Geneesmiddelenreclame
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Stichting Aanprijzing Veterinaire Producten
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid Van Bijlevelt Stichting
Instantie
Van Bijleveltstichting
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
culturele doelstelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid Nederlands Toneel Verbond
Instantie
Nederlands Toneel Verbond
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
culturele doelstelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
13-09-1990
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)