Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. D.J.M.W. Paridaens-van der Stoel

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. D.J.M.W. Paridaens-van der Stoel "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
10-10-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur Tekst en Commentaar Internationaal strafrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur en auteur Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Handboek Strafzaken
Instantie
Kluwer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Tekst en Commentaar Strafvordering
Instantie
Kluwer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-10-2009
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
28-08-2004
Datum eind
31-12-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)