Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.H.M. van Altena

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.H.M. van Altena "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR)
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR)
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Commissie Integriteit Publieke OMroep (CIPO)
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO)
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid (onafhankelijk)
Instantie
Waarderingskamer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Waarderingskamer
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2005
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie van beroep
Instantie
Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR)
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Holland Symfonia
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
30-06-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
26-03-1996
Datum eind
31-03-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
07-03-1991
Datum eind
25-03-1996
Functie
Gerechtsauditeur tevens rechter plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-1990
Datum eind
06-03-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-12-1983
Datum eind
31-01-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)