Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C. Waling

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C. Waling "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat en bestuurder Waling Advocaten, Bestuurder Stichting Derdengelden Waling Advocaten
Instantie
Waling Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
23-12-2009

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid redactie milieu & recht
Instantie
Kluwer
Datum ingang
09-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent specialisatieopleiding Strafrecht
Instantie
Stichting Strafrechtspraktijk
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting Strafrechtspraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Strafrechtpraktijk/NOVA
Datum ingang
09-05-2007
Soort bedrijf/instantie
Stichting met als doel het bevorderen van het deskundig uitoefenen van de strafrchtpraktijk door advocaten
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Adviescommissie Strafprocesrecht
Instantie
Adviescommissie Strafprocesrecht/Ministerie van Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
23-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Justitie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactie Tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Adviescommissie Strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag/Utrecht
Datum ingang
01-10-2000
Soort bedrijf/instantie
Adviescommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Incidenteel post-doctoraal onderwijs
Instantie
Specialisten opleiding strafrecht Ned.Orde van Advocaten en Grotiusacademie
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder Seburo Holding BV
Instantie
Seburo Holding BV
Plaats
Den Haag
Datum ingang
27-03-1997
Soort bedrijf/instantie
Houdstermaatschappij
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder Seburo Pensioen BV
Instantie
Seburo Pensioen BV
Plaats
Den Haag
Datum ingang
27-03-1997
Soort bedrijf/instantie
Pensioen BV
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en milieurecht
Instantie
Grotius Academie
Plaats
wisselt
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Academie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)