Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B.F. de Poorter

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B.F. de Poorter "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
lid van de bezwaarcommissie
Instantie
het Meldpunt sexueelmisbruik RKK
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-05-2003
Datum eind
30-04-2008
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
30-04-2008
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-1998
Datum eind
31-08-2002
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
31-08-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
22-03-1990
Datum eind
31-08-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1989
Datum eind
21-03-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)