Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B.A.A. Postma

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B.A.A. Postma "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur Handboek Strafzaken
Instantie
Uitgeverij Kluwer B.V.
Plaats
Den Haag
Datum ingang
25-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Commentaar Strafvordering Eindonderzoek (art. 404-426 Sv)
Instantie
SDU
Datum ingang
01-03-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Commentaar Strafvordering Vooronderzoek (art. 160-166a Sv)
Instantie
SDU
Datum ingang
01-05-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
09-05-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)