Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.R. Sturhoofd

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.R. Sturhoofd "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Bezwarencommissie
Instantie
Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (com)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Vast kroonlid
Instantie
hof van discipline
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
01-09-2018
Soort bedrijf/instantie
hof van discipline
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de beroepscommissie
Instantie
Liberaal Joods Gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2013
Datum eind
01-06-2018
Soort bedrijf/instantie
Liberaal Joods Gemeente Amsterdam
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
20-04-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-08-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)