Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.P. Geelhoed

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.P. Geelhoed "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
02-02-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
19-07-2013
Datum eind
01-02-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-02-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
15-04-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
14-04-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)