Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.C.C. Tubbing

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.C.C. Tubbing "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Adviseur kennismanagement
Instantie
Odin kennismanagement vof
Plaats
Maarn
Datum ingang
01-10-2013
Functie
Zelfstandig juridisch adviseur op het gebied van milieu en handhaving
Instantie
h/o Tubbing Milieu-advies
Plaats
Maarn
Datum ingang
01-05-2008

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Zelfstandig juridisch adviseur
Instantie
Tubbing Milieu-advies
Datum ingang
01-05-2008

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
17-09-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
25-02-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-12-2004
Datum eind
01-05-2008
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Functioneel Parket
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
30-04-2008
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
30-11-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)