Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.E. Broek-Blaauboer

Rechtshof AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.E. Broek-Blaauboer "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
18-11-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
01-07-2005
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
04-07-1988
Datum eind
01-07-1993
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
25-01-1979
Datum eind
03-07-1988
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
05-01-1977
Datum eind
24-01-1979
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
12-10-1970
Datum eind
04-01-1977

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)